Blog

skup kukurydzy

Jakie czynniki kształtują ceny kukurydzy w skupie?

Kukurydza jest jednym z najważniejszych surowców rolnych w Polsce, zarówno pod względem powierzchni uprawy, jak i wartości ekonomicznej. Uprawa tego zboża ma długą tradycję na terenie naszego kraju, a jego wykorzystanie jest wszechstronne – obejmuje zarówno produkcję pasz dla zwierząt, jak i przetwórstwo na produkty spożywcze czy przemysłowe. W ostatnich latach obserwujemy również wzrost znaczenia kukurydzy jako surowca do produkcji biopaliw. Wszystko to sprawia, że kształtowanie się cen kukurydzy na skupie ma istotne znaczenie dla wielu sektorów polskiej gospodarki.

Czytaj więcej...