Obrót zbożem, rzepakiem i kukurydzą

Zboża, rzepak i kukurydza to płody rolne, które mają największe znaczenie w produkcji rolnej. Od nich zależy dostępność oraz ceny produktów spożywczych w sklepach. Współpracujemy z wieloma rolnikami, którzy dostarczają nam płody rolne. Jest to wysokiej jakości ziarno, na które znajdujemy odbiorcę. Zajmujemy się zarówno zakupem, jak i sprzedażą oraz transportem zboża, rzepaku i kukurydzy. Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami uprawnionymi do przewozu produktów pochodzenia roślinnego, przeznaczonych do przetworzenia.

 

Planowanie produkcji rolnej

Staramy się ściśle współpracować z rolnikami, którzy są naszymi dostawcami. Zależy nam na utrzymaniu prawidłowej polityki rolnej dotyczącej zbóż, rzepaku i kukurydzy. Każdego roku nasi kontrahenci skrupulatnie planują zasiew konkretnych roślin, dlatego mamy pewną świadomość dotyczącą przyszłych zbiorów. Zależy nam, aby móc przygotować się do następnego sezonu, kalkulując jednocześnie dostawy do odbiorców. Staramy się skutecznie wykorzystywać te informacje, planując zakup i zbyt oraz możliwości transportowe.